Digital Marknadsföring – Det här behöver du veta

Digital marknadsföring är all marknadsföring som sker via digitala verktyg. Idag så inkluderas digital marknadsföring i nästan alla marknadsföringsstrategier och budgeten flyttas i större utsträckning till digitala kanaler. Digital marknadsföring tillgänglig gör många nya sätt att arbeta med marknadsföringen, framför allt genom mätbarhet och kundkontakt. Skiftet till digital marknadsföring medför även ett större behov av tekniskt kompetens.

Vad är digital marknadsföring?

Digital marknadsföring innebär att du förmedlar ditt budskap via digital kanaler. Målsättningen är alltid att sälja, att bygga eller bibehålla varumärkets kännedom. Eftersom marknadsföringen sker över digitala kanaler är allt mätbart. För att kunna mäta behöver Du veta vad som ska mätas, det gör du genom att sätta upp nyckeltal. Genom att följa nyckeltalen kan Du verifiera effekten av marknadsföringen.